Peter i Dalhalla


Peter uppträder tillsammans med Nina Söderquist och Symphonified Symphoni Orchestra under ledning av Ulf Wadenbrandt. Biljetter och mer info på www.dalhalla.se


© PNM Music, Sandgårdsgatan 6B, 582 52 Linköping, info@pnmmusic.se