Musikfest i Gransnäs


Musikfest där Peter uppträder ca kl 18.30-20.30.
Biljetter (200 kr) löses vid entrén. Övriga artister är bla Amanda Jensen.

Mer info på www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift under Kurser och mötesplatser.


© PNM Music, Sandgårdsgatan 6B, 582 52 Linköping, info@pnmmusic.se